Mori no Shugoshin ni Natta zo Densetsu
Shirokuma Tensei
2017
ON-GOING
Chihiro Mishima
Houki Kusano
Right(→) to Left(←)
Manga Description

Title Timeline Download
Chapter 1 2017/10/02 Download
Chapter 2 - version2 chapter1 2017/10/02 Download
Chapter 3 2018/01/15 Download
Chapter 4 2018/03/08 Download
Chapter 5 2018/06/12 Download
Chapter 6 2018/07/06 Download
Chapter 7 2018/08/04 Download
Chapter 8 2018/08/04 Download
Chapter 9 - Tears of Men 2019/09/11 Download
Chapter 10 2019/09/11 Download
Chapter 11 2019/09/11 Download
Chapter 12 2019/09/11 Download
Chapter 13 2019/09/12 Download
Chapter 14 - Forests Guardian Deity 2019/09/13 Download